ATHENS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY - The Best from Greece


Follow bestfromgreece on TwitterCatagories: Chambers of Commerce
Area:
ΕΒΕΑ έχει μια ισχυρή, χρήσιμη και αποτελεσματική σύμβουλος για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αποφασίσει να ανανεώσει την ιστοσελίδα μας, εμπλουτίζοντας τη δομή και το περιεχόμενό της.

νέα δικτυακή πύλη ΕΒΕΑ είναι ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών μας με εταιρείες-μέλη μας, αλλά και την ανάπτυξη σύγχρονων διαύλων επικοινωνίας με όσους ενδιαφέρονται.

Μέσα από αυτές τις σελίδες μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, όπως τα τελευταία νέα μας και τις προσεχείς δραστηριότητες.

Θα καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η βελτίωση του περιβάλλοντος και να συμβάλει στην άνοδο δραστηριότητα στο χώρο των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί μια ισχυρότερη ανάπτυξη της χώρας μας και τη βελτίωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σας καλωσορίζουμε στο νέο portal μας, και ελπίζω ότι η βελτίωση της χρηστικότητας του θα δημιουργήσει μια πιο ευχάριστη εμπειρία για εσάς.

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος ΕΒΕΑ

ΕΒΕΑ έχει μια αποστολή να:

 

* Παροχή βοήθειας της Κυβέρνησης στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και τη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική. Πιο συγκεκριμένα ότι:
o διατυπώνει συγκεκριμένες απόψεις καθώς και να κάνουμε παρεμβάσεις στην κυβέρνηση για όλα τα προωθούμενα από το καταστατικό μέλους, οι οποίες σχετίζονται με τις δραστηριότητές της
καινοτομεί o με την πρώτη καταγραφή των προτεραιοτήτων της συνολικής αγοραστικής δύναμης και να τα προωθεί στις αρμόδιες λαό και τις αρχές, την κατάλληλη στιγμή
o παρατηρεί προσεκτικά τις τελευταίες εξελίξεις και οδηγεί σε μια νέα εποχή ανάπτυξης στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, ενώ προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τα μειονεκτήματά τους και να ενισχύσουν τα πλεονεκτήματά τους
o συμβάλλει στη δημιουργία μια θετική ατμόσφαιρα για τη συνεργασία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την παροχή πληροφοριών από τον κόσμο των επιχειρήσεων

* Εκπροσωπεί, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα ότι:
o ενημερώνει συστηματικά τα μέλη του για τις εξελίξεις στην κρίσιμη οικονομική και επιχειρηματική θέματα
o παρέχει δωρεάν πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις εταιρείες μέλη του
o διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια για την ανάλυση των οικονομικών και των επιμέρους τομεακών θεμάτων
o διοργανώνει και συμμετέχει σε εμπορικές αποστολές από και προς ξένες χώρες με στόχο να επεκτείνουν τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις
o διεξάγει έρευνες με σκοπό την υποστήριξη παραγωγικών τάξεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ενημερώνει τις εταιρείες μέλη της
o συνεργάζεται με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να ενημερώσει και να προωθήσει τις απόψεις των ελληνικών επιχειρήσεων
o διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που προωθούν δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών μελών της
o δημοσιεύει τακτικά ενημερωτικά έγγραφα έτσι την αναβάθμιση του ρόλου και των επιπτώσεών της στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
o εγκατεστημένος και υποστηρίζει την ετήσια Βραβεία Επιχειρηματικότητας που στοχεύουν να επιβραβεύουν την αριστεία και την προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής στην Ελλάδα

* Περαιτέρω δράσεις ΕΒΕΑ, τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις έχουν ως στόχο:
o ενθαρρύνει και να βοηθήσει κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία
o την εξάλειψη κάθε είδους αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών
o δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων
o την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας εν γένει,
o δημιουργία ενός νομοθετικού και διοικητικού περιβάλλοντος που θα εγγυώνται την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό με ίσους όρους και προϋποθέσεις για όλους
o να βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
o την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις για να τους εγκρίνουν
o την προώθηση μιας πιο ευέλικτης αγοράς εργασίας που θα ενθαρρύνει την αύξηση της απασχόλησης σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων
o τη στήριξη και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές
o τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δημιουργούμενες ανάγκες της αγοράς
o την προώθηση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικές δραστηριότητες
o διευρύνουν το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρονται στις επιχειρήσεις-μέλη του

ΕΒΕΑ Απόψεις για την οικονομική ανάπτυξη

ΕΒΕΑ αναγνωρίζει τις θετικές επιδόσεις και τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, με ρυθμούς ανάπτυξης που είναι από τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ.

Επιπλέον, αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις, ο τουρισμός και οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί η συμβολή τους στο ελληνικό οικονομικό ρυθμό ανάπτυξης, η οποία παρουσιάζει μια σημαντική ποιοτική αλλαγή.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ΕΒΕΑ θεωρεί ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες που έχουν να κάνουν με:

 

* Η απόκλιση του πληθωρισμού από το μέσο όρο των προτύπων ζώνη του ευρώ.
* Τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών, παρά την πρόσφατη μείωση.
* Η συνεχής άνοδος του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, παρά την αύξηση του τουρισμού, της ναυτιλίας και των εξαγωγών των εισοδημάτων.
* Τα προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού.
* Το γεγονός ότι η Ελλάδα τα ποσοστά ως η χώρα με το 4ο υψηλότερο βαθμό άκαμπτη εργατικής νομοθεσίας σε σύγκριση με άλλα μέλη του ΟΟΣΑ.
* Κλειστά επαγγέλματα και κυβερνητική ρύθμιση των τιμών - μισθών που να παραμορφώσουν τον ανταγωνισμό και τον τόπο πρόσθετη επιβάρυνση για τις δύο εταιρείες και τους καταναλωτές.


Για να εξαλειφθούν όλες αυτές τις διαρθρωτικές αδυναμίες, ΕΒΕΑ θεωρεί αναγκαία την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, με στόχο:

 

* Δημιουργία ενός νέου τύπου ανάπτυξης, που θα εξαρτώνται περισσότερο από την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και λιγότερο στην ατομική κατανάλωση.
* Η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών ελλειμμάτων έως το 2010.
* Δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού κράτους.

 

 

ATHENS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Latest Review of

Rate this listing

ATHENS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.77/5 (482 votes)

Share this company
Advertisment

Greek Ferries

Flight from London (LCY) to Athens